HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Bạn có thể thanh toán các dịch vụ theo một trong các tài khoản sau

VCB

0381000576533
Nguyễn Thành Thượng
Vietcombank - CN Thủ Đức

ACB

216645829
Nguyễn Thành Thượng
ACB - CN Bình Thạnh

MOMO

0345487557
Nguyễn Thành Thượng

zalo_pay

0345487557
Nguyễn Thành Thượng