HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Bạn có thể thanh toán các dịch vụ theo một trong các tài khoản sau

0531002498231
Nguyễn Thành Thượng
Chi nhánh Bình Thạnh - HCM

216645829
Nguyễn Thành Thượng
CN Bình Thạnh - HCM

7707205028112
Nguyễn Thành Thượng
CN Tân Hiệp - Kiên Giang

04001012991544
Nguyễn Thành Thượng
CN Bình Thạnh - HCM

070056136531
Huỳnh Chí Hải
CN Ninh Kiều - Cần Thơ

0345487557
Nguyễn Thành Thượng