Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Thành Thượng

Thành Thượng

15 Bài viết 12 BÌNH LUẬN
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.