Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Huỳnh Chí Hải

Huỳnh Chí Hải

19 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó không phải lỗi của bạn. Chấp nhận sống chung với nó đó mới chính là thất bại của bạn.